Järnvägspost  typ.5  PKP

Pkp 91

Normalstämpel typ. 59b.

Pkp 91. har använts på järnvägslinjen mellan orterna i listan nedan.

Stora eller små siffror är enbart en variant.

Med stora siffror (årtals siffran 42)

Med små siffror (årtals siffran 59)

Åter till första sidan.