Järnvägspost  typ.5  PKP

Pkp 83  D.

Normalstämpel typ.59c.

Pkp 83 D har använts på järnvägslinjen mellan orterna i listan nedan.

Stora eller små siffror är enbart en variant.

Med stora siffror (årtals siffran 56)

Med små siffror (årtals siffran 67)

Åter till första sidan.