Järnvägspost  typ.5  PKP

Pkp 83  B.

Normalstämpel typ.59c.

Pkp 83 B har använts på järnvägslinjen mellan orterna i listan nedan.

Stora eller små siffror är enbart en variant.

Med stora siffror (årtals siffran 39)

Åter till första sidan.