Järnvägspost  typ.5  PKP

Pkp 83  A.

Normalstämpel typ.59c.

Pkp 83 A har använts på järnvägslinjen mellan orterna i listan nedan.

Stora eller små siffror är enbart en variant.

Med stora siffror (årtals siffran 50)

Små siffror (årtals siffran 64)

Åter till första sidan.