Järnvägspost typ.5  PKP

Pkp 206 S.

Normalstämpel typ. 59c.

Pkp 206 S  har använts på järnvägslinjen mellan orterna i listan nedan.

PKP 206 S  Lit.A

PKP 206 S  Lit.B

Åter till första sidan.