Järnvägspost typ.5  PKP

Pkp 201 A.

Normalstämpel typ. 59c.

Pkp 201 A har använts på järnvägslinjen mellan orterna i listan nedan.

Poststämplar från Juletid 1952 och 1953 är svåra att hitta.

Åter till första sidan.