Järnvägspost typ.5  PKP

Pkp 200.

Normalstämpel typ. 59b.

Pkp 200 har använts på järnvägslinjen mellan orterna i listan nedan.

Poststämplar från Juletid 1952 och 1953 är svåra att hitta.

Åter till första sidan.