Järnvägspost  typ.5 PKP

Pkp 179.

Normalstämpel typ. 59b.

Pkp 179 har använts på järnvägslinjen mellan orterna i listan nedan.

 

Poststämpel från perioden Kristianstad-Åhus 1936-1941

Poststämpel från perioden Kristianstad-Åhus 1942-1946.

Åter till första sidan.