Järnvägspost  typ.5 PKP

Pkp 162.

Normalstämpel typ. 59b.

Pkp 162 har använts på järnvägslinjen mellan orterna i listan nedan.

Pkp 162 har varit i bruk på två olika linjer enligt listan ovan.

Åter till första sidan.