Järnvägspost typ.5 PKP

Pkp 151.

Normalstämpel typ. 59b.

Pkp 151 har använts på järnvägslinjen mellan orterna i listan nedan.

Stora eller små siffror är bara en variant.

Här syns stor siffra (årtalet 47)

Här syns liten siffra (årtalet 60)

Åter till första sidan.