Järnvägspost  typ.5  PKP

Pkp 149.

Normalstämpel typ. 59b.

Pkp 149 har använts på järnvägslinjen mellan orterna i listan nedan.

Pkp 149 har varit i bruk i två olika perioder

Åter till första sidan.