Järnvägspost 5 PKP

Pkp 147.

Normalstämpel typ. 59b.

Pkp 147 har använts på järnvägslinjen mellan orterna i listan nedan.

Stora eller små siffror är enbart en variant.

Stora siffror se på årtalet 1954

Små siffror se på årtalet 1966

Åter till första sidan.