H A N D R U L L S T Ä M P L A R

Normalstämpel typ. 64

Från Skåne är denna stämpeltypen känd på följande orter.

Hälsingborg 1   Malmö 1   Malmö 4   Malmö Ban finns med littera: A. B och C   Veberöd.   Vellinge .

( Vellinge har handrullstämplar med lodrätt och vågrätt årtalsföljd )

MALMÖ BAN med olika littera.

 

 

 

Hälsingborg 1.

Veberöd.

Postterminalen Malmö

Webbsidan uppdaterad 2020-06-23

Till första sidan.