H A N D R U L L S T Ä M P L A R .. Nst. 64

Från Skåne är denna stämpeltypen känd på följande orter.

Hälsingborg 1....Malmö 1.... Malmö 4.... Malmö Ban finns med littera: A. B och C....Veberöd. .. Vellinge .

( Vellinge har handrullstämplar med lodrätt och vågrätt årtalsföljd )

MALMÖ BAN med olika littera.

 

 


Hälsingborg 1.


Veberöd.


Postterminalen Malmö

Webbsidan uppdaterad 2017-05-22

Till första sidan.