H A N D R U L L S T Ä M P L A R

Normalstämpel typ. 62

Tillverkad av Th. Gleichmann & Co i Berlin.

Från Skåne är denna stämpeltypen känd på följande orter.

Det är svårt att få tag på vackra tydliga stämpelavtryck på handrullstämplarna.

Är inte så vanliga.

 

Höganäs 1 *

Kävlinge *

Lund 1  C

Malmö 1   AVG H

Malmö Ban  * B *

Vellinge 1  med vågrätt datum följd.

Vellinge   med lodrätt datum följd.

Webbsidan uppdaterad 2020-06-23

Till första sidan.