H A N D R U L L S T Ä M P L A R .. Nst. 62

Tillverkad av Th. Gleichmann & Co i Berlin.

Från Skåne är denna stämpeltypen känd på följande orter.

Det är svårt att få tag på vackra tydliga stämpelavtryck på handrullstämplarna.

Är inte så vanliga.

 

Höganäs 1 *


Kävlinge *


Lund 1 .. C


Malmö 1...AVG H


Malmö Ban  * B *


Vellinge 1  med vågrätt datum följd.

Vellinge   med lodrätt datum följd.

Webbsidan uppdaterad 2018-10-06 

handrullstämpel på maslmö Ban

Till första sidan.