H A N D R U L L S T Ä M P L A R

Normalstämpel typ. 58

Från Skåne är denna stämpeltypen känd på följande ort:

Malmö 1

Malmö 1 AVG .C

Malmö 1 AVG. E

Till första sidan.