F R A N K O S T Ä M P E L ..F R Å N.. S Ö S D A L A

Här visas en Frankostämpel från Beckers i Sösdala.

Åter till förstasidan.