F R A N K O S T Ä M P E L ..F R Å N.. F L Y I N G E.

Här visas en Frankostämpel från Föreningssparbanken

Åter till förstasidan.