F R A N K O S T Ä M P E L ..F R Å N.. B J Ä R N U M.

Här visa en frankostämpel från Bjärnum

Åter till förstasidan.