S K Å N S K A      F I R M A B R E V

Här kan man läsa lite om de olika företagen som breven kommer ifrån.

Det är enbart firmor från Malmö området som syns här nedan.

 

Aktiebolaget A.Svensson o & Malmö .AB . AGA Faxius Malmö      Aktiebolaget J. H. Dieden J:or Malmö .....Aktiebolaget Hillerström & C:o Malmö.

Aktiebolaget Damm & Spånledningar Malmö ... A-B Wilhelm Sonesson & C:0 Malmö ... A-B Streijffert & Höegh Malmö

Aktiebolaget A. Scholander & C:o Malmö.    Aktiebolaget Eug. Wingård Malmö.

A-B Skånska Cementgjuteriet Malmö ... Alfred Benzon Aktiebolag Malmö ... Andersson & Sjöberg A-B Malmö    A P Sjöberg Malmö

Aktiebolaget J.A Svensson Malmö .. Axel Christiernsson Malmö  . Bröderna Edstrand Malmö ... Edw. H. Thomee A-B Malmö    Evald Larsen Malmö.

Fougstedts Malmö     AB Bröderna Olofson Malmö

Aktiebolaget Ekenberg & Huldberg Malmö     Icopal Takpixfabriken Malmö    J.E. Ohlsens Enke Malmö

Malmö Chokolod & Konfekt-Fabriks Aktiebolag ... Malmö Takpappfabrik (Mataki) Malmö... Malmö Gamla Tvålfabriks Bolag. 

Malmö Oljeslageri & Happachs Såpfabriks AB.    Malmö Stadsbibliotek    Malmö stads Renhållningsverk   S. Aug. Anderson Malmö.

AB Johnssons Korkfabrik Malmö

Nordström & Sjögren    Nils P. Lundh Malmö    Malmö Yllefabriks Aktiebolag.

Limhamns Aduceringsverk A-B Malmö      P. Persson & C:o Malmö    Rosengren & Riis Malmö

Salinders & C:o AB Malmö    Aktiebolaget   L .O Wallenbergs Skofabrik Malmö

Svenska Bindgarnsfabriken Malmö ... Skånemässan Malmö ... Skånska Cement Aktiebolaget Malmö ... Svenska Sockerfabriks A-B Malmö

Svanlund & Co. Malmö-Limhamn     S. Axelsson Malmö    Simon Edström AB Malmö

  Södervärns Tricotfabrik Aktiebolag ... Södra Sveriges Ångpanneförening    Thure B. Wiberg AB Malmö

Webbsidan uppdaterad 2018-10-28

NYTT   är :   Malmö Stads Renhållningsverk. -  A P Sjöberg - Fougstedts - Rosengren & Riis Malmö.

Aktiebolaget Bröderna Olofson   -  Salinders & C:o Malmö -  Thure B. Wiberg AB Malmö   -  AB L.O Wallenbergs Skofabrik Malmö