S K Å N S K A      F I R M A B R E V

Här kan man läsa lite om de olika företagen som breven kommer ifrån.

Det är enbart firmor från Malmö området som syns här nedan.

Skånska Cementgjuteriet Malmö Skånemässan Malmö Skånska Cement Aktiebolaget Malmö Streijffert & Höegh Malmö
Svenska Bindgarnsfabriken Malmö Svenska Sockerfabriks A-B Malmö Svanlund & Co. Malmö-Limhamn    Södervärns Tricotfabrik Aktiebolag
Södra Sveriges Ångpanneförening  Skånska Banken.  Thure B. Wiberg AB Malmö  Wilhelm Sonesson & C:0 Malmö

    Webbsidan uppdaterad 2023--02--09

Nytt är: P. Persson & C:o Malmö - Södervärns Tricotfabrik Aktiebolag