V Y K O R T E T.

Här en bild på vykortet som medföljde på den 6 minuters korta flygturen.

(Detta vykortet ägs av Nils Ivar johansson Engelholm)

Peter Nielsen står framför sitt flygplan (översta kortet) innan starten i Eslöv den 1 juni 1912.

Under hans högra arm syns dåligt postväskan med de 100 vykorten.

En speciel stämpel hade också framtagits som du ser här.

Dessa vykort och stämplar är mycket sällsynta,ett fåtal finns bevarade.

Stämpeln finns på baksidan av kortet ovan.

Åter till första sidan.