Här ser du skillnaden på de olika typerna.

( Text hämtad från Svenska Maskinstämplar 1891-1986.)