St.   H E L E N A

St. Helenas flagga

Helenas posthistoria sträcker sig långt tillbaka i tiden med brevbefodran.
Brev före 1815 saknar ofta extern indikering av att ha kommit från eller har passerat genom S: t Helena.

Det första postkontor var etablerat på St Helena 1815, och den första handtryckta frimärket introducerades strax efter öppnandet av Postkontoret.

De första frimärkena i St Helena infördes 1856.

Det finns stort utrymme för studier och forskning inom praktiskt taget alla aspekter av St Helena filateli och posthistoria.

Rekommenderat brev från St.Helana poststämplat 1959.

Åter till första sidan.