L E T T L A N D

Lettlands flagga

 

Lettlands postverk.

Från 1581 till 1621, när Riga var under hertigdömet Livland, och även från 1621 till 1710,

då det var en del av svenska Livland, användes posttjänster endast för statliga ändamål. På 1500-talet fanns flera postorganisationer - för statliga ändamål,

såväl som för präster, universitet, städer och köpmän. År 1632 organiserade generalpostmästaren i Preussen och Livland, Jacob Becker, som utnämndes i Svenska Livland av Sveriges kung,

den första reguljära offentliga posttjänsten. Ursprungligen var posttjänsten den privata egendomen för generaldirektören,

som också fick årliga medel från Rigas stadsfullmäktige och guvernörerna i Livonia.

År 1644 kopplades Livländska postverket till Stockholms postlinjer i Finland.

År 1685 inledde hertigen av Courland Friedrich Casimir sin egen posttjänst och bad de svenska myndigheterna att upphöra med sin postverksamhet inom hans territorium,

men kung Karl XI av Sverige ignorerade hans begäran och stod för hans rättigheter i Courland.

Den 5 juli 1710 tog ryska trupper under befäl av tsar Peter I av Ryssland över Riga och gjorde det till en del av det ryska imperiet.

 

Åter till första sidan.