K Y R K O S T A T E N

Kyrkostatens Flagga

Kyrkostaten var en självständig stat, som styrdes av påven och till 1859 sträckte sig som ett bälte över mellersta Italien.

Det omfattade då 41 407 km² med 3 126 263 invånare (1857).

Till Kyrkostaten hörde vidare enklaverna Benevento och Pontecorvo i Neapel samt, till 1791,

Avignon och Comtat Venaissin i södra Frankrike.

Vid kungariket Italiens upprättande 1861 minskades Kyrkostaten till ett område vid Tyrrenska havet

med en area av 11 790 km² och 729 859 invånare (1869).

1870 införlivades även denna återstod med kungariket Italien.

Kyrkostaten - Patrimonium Sancti Petri.

Den 1 januari 1852 kom de första påveliga frimärkena för den del av Italien som lydde under katolska kyrkan, fram till Italiens enande 1860.

Utgåvan omfattade 8 olika valörer och kompletterades senare under året med ytterligare 2 valörer, samt ytterligare en 1864.

Samtliga märken visade i mitten påvevapnet med korsade Petri-nycklar under påvekronan,

inne i olika ramar med "Franco Bollo Postale" i ett övre fält och valören i ett nedre fält.

Märkena saknar perforering och trycktes med boktryck i svart på färgat papper av Reverenda Tipografia Apostolica.

Poststämplat 1864

Åter till första sidan.