K A T A N G A

Katangas flagga

Staten Katanga utträtt från Kongo den 11 juli 1960 och fanns fram till 15 januari, 1963 som en självständig stat.

Det leddes av Moise Tshombe, en karismatisk politiker som var ansluten till Lunda stammen kungliga familjen.

Till en början övertrycktes Kongo frimärken med texten KATANGA.

Rekbrev från Katanga.

Åter till första sidan.