G U Y A N A

Guyanas flagga

Guyana blev självständigt från Storbritannien den 26 maj 1966.

Dom började tillverka egna frimärken som självständig nation från 1966.

Förut var det Brittiska Guyana som hade tryckt frimärkena .

År 1856 var ETE Dalton, den lokala postmästaren av brittiska kolonin Guyana (nu oberoende Guyana)

frustrerad över att höra att en transport av frimärken hade misslyckats att komma fram.

Han tillverkade då egna frimärken enligt bilden.

Guyanas 1 cent frimärket som är mycket sällsynt.

Rekommenderat brev med olika övertryck på Guyana utgåver.

Åter till första sidan.