E S T L A N D

Estlands flagga

De första estniska frimärkena sattes i omlopp i november 1918. Den 22 och den 30 november kom de första märken,

med en blomma ornament och med de nominella värdena 5 och 15 kopek valören.

De första frimärkena gavs ut av Bölau Tryckeri i staden Nõmme (nu en stadsdel i Tallinn ).

De perforerade 15 kopek bestäldes som försök av postverket.

Försöket gjordes på papper av skrivare avfall från 1: a och 2: a tryckningar (perf. 11 ½).

De marginella Frimärkena var inte perforerad på utsidan. Därför finns det frimärken perforerade endast på tre eller två sidor.

Försöket ansågs inte lyckas och därför inte upprepas.

Det totala antalet av de perforerade stämplar är inte känt och mycket sannolikt att det kommer att förbli okänd.

Brev från Estland med en extra stämpel för fartygsolyckan med estonia.

Åter till första sidan.