B O P H U T H A T S W A N A

Bophuthatswana flagga

Bophuthatswana (som betyder insamlingen av Tswana personer), officiellt Republiken Bophuthatswana

( Tswana : Repaboleki ya Bophuthatswana, Afrikaans : republiek van Bophuthatswana) var en bantustaner

-ett område som reserverats för medlemmar av en viss etnicitet-och nominella parlamentarisk demokrati i nordvästra regionen i Sydafrika.

Mmabatho var dess säte för regeringen.

Historiskt sett är Bophuthatswana betydelse tvåfaldig:

det var första området skall deklareras en självständig stat vars territorium utgjorde ett spritt lapptäcke av individuella enklaver,

och under sina sista dagar av existens ledde evenemang som äger rum inom dess gränser till en försvagning och delad av rätt

-trogna Afrikaner som gjorde motstånd mot demokratisering Sydafrika

Brevet poststämplat 1986

Åter till första sidan.