B E R M U D A

Bermudas flagga

Bermudas första frimärken utgavsi 1849.

Det var gjorde för hand, från hans kontor på Par La Ville, Queen Street, Hamilton,

med orden "Hamilton Bermuda" i en cirkel, med år och Perot underskrift i mitten.

De blev kända som Perot Provisionals och är bland de unika skapelser filateli. 1848.

Bermuda mest omhuldade frimärken är de ursprungliga Perot stämplar från 1848,

Ägare är före detta Premier Dr David Saul med två, Hennes Majestät Drottningen med fyra,.

Och den sena Baron Stig Leuhesen dödsbo (han en gång bodde i Bermuda)

En senare (1860) krona-i-cirkeln design används på St George s är tillskrivas dess dåvarande postmaster James H. Thies.

Frimärkena är utgivna 10 oktober 1949

Åter till första sidan.