B E L I Z E

Belizes flagga

Belize City Posten har haft en brokig historia, särskilt när det gäller katastrofala bränder.

Posten verkar ursprungligen har inhysts i tingshuset, men kom senare att ligga på Regent Street,

där år 1909 den helt förstördes av brand, tillsammans med alla post.

På kvällen Lördag 17 augusti, 1918 bröt en katastrofal brand ut mellan General Post Office och District kommissionären kansli.

Det spred sig snabbt till tingshuset och angränsande byggnader, elden rasade hela natten.

Den allmänna Post Office och all dess utrustning förstördes fullständigt,

Post kontoret fick sedan temporärt ligga på Albert Street,

och i själva verket fö att stanna kvar där tills det nya Post Office

uppfördes som en del av de offentliga byggnaderna i 1930-talet.

Posten flyttade till sin nuvarande plats på 1940-talet och var inhyst i Paslow byggnaden.

Den Paslow byggnaden förstördes i en brand september 2002.

Posten tog då upp hela vistelse i Biddles byggnad där bara paket Office inhystes.

Fåglar Fauna från Belize poststämplat 1988

Åter till första sidan.