B A H R A I N

Bahrains flagga


Historia om Posten i Bahrain går tillbaka till 1884, då posttjänster började med ett postkontor i Manama i många år tills en andra filial öppnades i Muharraq 1946.

I ett tidigt skede var landets frimärken identifierbara med övertryck "Bahrain", fram till 1933 då förtryckta stämpel med namnet Bahrain infördes.

Denna stämpel användes fram till 31 Mars 1948, inklusive kort period hösten 1947 då Bahrain Post Office leddes av den pakistanska regeringen i Karachi.

1948 (1 april) - (Englands Postverk) tog över posten från Pakistan, och en post-handledare för Gulf organen var stationerad i Bahrain.

Under denna period hade Bahrains frimärken aldrig översteg 5 rupier till och med juli 1949 då 10 rupier stämpeln infördes.

1953 - var den första av lokala Bahrain frimärken med valören 1 ½ anna infördes som bar en bild av. Salman bin Hammad Al Khalifa härskare Bahrain.

Utfärdande av dessa frimärken var att använda dem för lokal frakt, men de användes också för internationell post.

Detta var det första steget i Bahrain att ta över hela posttjänsten från Storbritannien

1973 (22 december) - Bahrain uppgick i International Postal Union efter att accepteras som en ny medlem i Förenta nationerna när det blev självständigt.

1986 (1 maj) - Bahrain blev en medlem av den arabiska Postal Union.

Poststämplat 1987

Åter till första sidan.