A U S T R A L I A N   A N T A R T I C   T E R R I T O R Y

Australian Antartics flagga.

Cape Denison Post Office etablerat

. Nästan 100 år efter Sir Douglas Mawson försökte utan framgång att inrätta ett postkontor vid Cape Denison, har hans önskan uppfyllts.

Den 20 december 2010 de första bokstäverna emblazoned med ett Cape Denison postmarker var stämplade vid Mawson s Huts i Commonwealth Bay.

Den nya Posten är den sjunde Post Office i Australian Antarktis (AAT).

Mawson begäran om att den australiska Postföreståndare General år 1911

för att erbjuda särskilda frimärken för användning under Australasian Antarktis expeditionen minskat,

trots att han utforma en särskild stämpel för ändamålet.

Den första postkontoret i AAT inte fastställas förrän 1947

En andra öppnas på Macquarieön följande år. På Antarktis tredje postkontor inrättades vid Mawson station i 1954, följt av Davis station i 1957.

Det femte Post kontoret öppnades 1959 i Wilkes, efter överlämnandet av stationen från USA till Australien. Den sjätte öppnades vid Casey station i 1969.

Den läkare för Mawson s Huts Foundation lag i år, David Tingay, utsågs det första inlägget Agent för Cape Denison.

. Han sade att laget hölls upptagen med frankering mer än 1500 postförsändelser.

45 cents frimärkena är från serien landskapsmålningar 1986

Åter till första sidan.