A S C E N S I O N

Ascensions flagga.

Ascension Island är en isolerad vulkanisk ö i de ekvatoriella vattnen i södra Atlanten ,

cirka 1600 kilometer (1.000 mi) från Afrikas kust och 2250 kilometer (1.400 mi) från Sydamerikas kust,

vilket är ungefär halvvägs mellan hornet i Sydamerika och Afrika.

Den styrs som en del av brittiskt territorium i Saint Helena, Ascension och Tristan da Cunha ,

som huvudön, Saint Helena , är cirka 1300 kilometer (800 mi) i sydost,

och området ingår också "avlägsna befolkade skärgården" på jorden,

glest befolkade Tristan da Cunha skärgården några trettio grader längre söderut,

ungefär halva vägen till Antarktis Circle

Brev från Ascension .

Michel katalognummer: 33 ( Silver Jubilet 1935 )

Värde på brev ca. 25: Euro.

Åter till första sidan.