T I D T A B E L L E R

V Ä S T M A N L A N D

Kommer från Postens cirkulär

Bearbetat av Skånes Makuleringsstämplar

Nils Ivar Johansson Engelholm

Fritt att använda och källan bör uppgivas

 

Tidtabell för en Diligenspostlinje 1 Juni 1867

Vägens längd 1,7 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 på sommaren och 4 på vintern
Vanligen använt hästantal 2
Antalet körda mil under år 1866  (avser fram och åter) 1061 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Kärrpostlinje från 1 januari 1868

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Betingad skjuts från 1 Januari 1864

Vägens längd. 6,3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1866  (avser fram och åter) 1404 mil
Utbetald skjutslega för år 1866 1187,42 :- kr
Utbetald Postiljonslega för år 1866 469,50:- Kr

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Diligenspost linje från 1 januari 1868

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  6
Vanligen använt hästantal 1

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Hemmans skjuts - Betingad  skjuts - Gästgivare skjuts från 15 Januari 1863

Ny tidtabell kom den 7 oktober 1867

Vägens längd. 16,3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 1341 + 816 + 1378 =totalt 3535 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell på en Diligenspostlinje från den 1 december 1866

Ny tidtabel kom den 14 Juni 1867 och 19 februari 1868 med nya tider och dagar

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) Okänt

________________________________________________________________________

Tidtabell på en Hemmansskjuts och Gästgiveri skjuts från den 1 december 1866

Ny tidtabell kom den 5 december 1867 med nya tider och dagar.

Vägens längd. 7,6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 på sommaren och 2 på vintern
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1866 (avser fram och åter) 1,128 + 520 mil
Utbetald skjutslega 1,177:28 Kr.
Utbetalda Postiljons traktamenten 468,00: kr.

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Betingad och Gästgivare skjuts 1 April 1864

Vägens längd. 4,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 862 mil
Från 3 maj  3 gånger i veckan.  Postiljon medföljer bara vissa turer

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Betingad skjuts 5 juni 1865

Ny tidtabell kom den 8 juni 1867 med nya tider och dagar

Vägens längd. 1,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 224 mil
Går mellan Gropen och Stjernvik i förening med Köping - Faluposten

_______________________________________________________________________

Tidtabell för Gästgivare skjuts med start den 2 Februari 1863

Ny tidtabell från 1 april 1864 och 11 Juni 1867 med nya tider

Vägens längd. 2.4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 463 mil
Mellan Hallen och Westerås går denna post i förening med Faluposten

_______________________________________________________________________

Tidtabell för Diligenspost linje med start 1 Januari 1861

Den 4 Februari 1863 blev det en ny tidtabell och även den 2 September

Ny tidtabbel kom den 10 Juni 1867 med nya tider och dagar

Vägens längd. 14,9 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 2
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 4585 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell på  en Diligenspostlinje från 8  maj 1868

Vägens längd. Okänd
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen
Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Betingad  och Gästgiveri skjuts 5 juni 1865

Ny tidtabbel kom den 10 Juni / 6 oktober 1867 med nya tider och dagar

Vägens längd. 7,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 496 + 1118 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen
2

____________________________

Webbsidan uppdaterad 2020-07-09

Åter till första sidan.