T I D T A B E L L E R

V Ä R M L A N D

Kommer från Postens cirkulär

Bearbetat av Skånes Makuleringsstämplar

Nils Ivar Johansson Engelholm

Fritt att använda och källan bör uppgivas

 

Tidtabell på Diligenspost Linje från 1862

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

_______________________________________________________________________

En cirkulär notering om en Diligenspostlinje år 1861

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Betingad skjuts 1 Juni 1864

Linjen drogs in i slutet av 1865

Vägens längd. 5,3  mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3   Under juni mån 4 gånger
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 1857 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 4

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Betingad skjuts  och hemmansskjuts 1 Juni 1862

Ny tidtabell kom den 1 januari 1863

Vägens längd. 8,4  mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 1435 mil
Posten går från Arvika-Boda 2 gånger i veckan 4½ mil. Från Boda-Munstad 1 gång i veckan

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Betingad skjuts och Gästgivare skjuts från 1862

Ny tidtabell kom den 31  december 1863

Vägens längd. 7,8 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 1620 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2

_______________________________________________________________________

Tidtabell på en Diligenspost linje från 11 oktober 1867

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  7
Vanligen använt hästantal Okänt
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell på en Diligenspostlinje från den 1 december 1866

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  7
Vanligen använt hästantal Okänt
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Betingad skjuts  och hemmansskjuts  samt Gästgiveri skjuts 1 Juni 1864

Ny tidtabell kom den 1 december 1866 med dagar och tider

Vägens längd. 6,3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 2
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) 2261 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Gästgiveri skjuts  med start den 1 Februari 1863

Ny tidtabell med ändrade tider kom den 1 Juli och även den 15 november 1863

Vägens längd. 5,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) 1170 mil
Mellan Kristinehamn och Wall  med Finnerödjaposten

_______________________________________________________________________

Tidtabell för ny Diligenspostlinje med start den 1 November 1862

Ny tidtabell från 1 februari 1865

Fram till 4 november 1864 gick diligensen 3 gånger i veckan.

Och med Kärrpost en gång i veckan.  Från februari 1865 dagliga turer

Vägens längd. 7,8 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad 
Vanligen använt hästantal 2
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 2266 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 4

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Betingad skjuts  och hemmansskjuts 1 Juni 1864

Ny tidtabell kom den 12 oktober 1867

Vägens längd. 19,3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 1992 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell på hemmansskjuts 30 Maj 1864

Vägens längd. 2,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) 234 mil
Posten turen har även förbindelse med Karlstad - Nordmarkenposten

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Betingad skjuts och Gästgivare skjuts från 1862

Ny tidtabell kom den 1 februari 1866

Ny tidtabell kom den 11 oktober 1867

Vägens längd. 3,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 390 mil
Utbetald skjutslega för år 1865  311,35:-Kr.
Från Karlstad till Gödstad går denna post i förening med Karlstad-Wenersborgsposten

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Hemmansskjuts 1 Juni 1864

Ny tidtabell kom den 16 oktober 1867

Vägens längd. 5,3  mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3   Under juni mån 4 gånger
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 1857 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Gästgivare skjuts/ Hemmans skjuts  från 1 december 1866

Vägens längd. 6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1866  (avser fram och åter) 780 mil
Utbetld skjutslega för år 1866 1112,80:-

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Gästgivare skjuts från 1 Juni 1864

Ny tidtabel kom den 16 februari 1866 för Hemmans skjuts -Betingad skjuts

Vägens längd. 14,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1865  (avser fram och åter) 676 + 91 + 102 +536 Mil.
Utbetld skjutslega för år 1865. 1181,39:-
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 1

_______________________________________________________________________

En cirkulär notering om en Diligenspostlinje år 1861

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Gästgivare skjuts från 1862

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Hemmans skjuts och Gästgivare skjuts från 1862

Ny tidtabell kom den 1 februari 1866

Vägens längd. 2,8 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 273 mil
Utbetad skjutslega för år 1865 203,18 :- kr.
Från Karlstad till Gödstad går denna post i förening med Karlstad-Wenersborgsposten

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Betingad skjuts och Gästgivare skjuts 31 Maj 1864

Ny tidtabell kom den 17 februari 1866

Vägens längd. 12,3  mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 1286 mil
Utbetald skjutslega för år 1865. 769,60:-
Utbetlt traktamente till Postiljoner år 1865. 477:-
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 1

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Betingad skjuts  1 Juni 1864

Ny tidtabell kom den 1 december 1866 med nya tider

Ny tidtabell kom den 14 oktober 1867

Vägens längd. 8,5  mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 663 mil
Från Molkom till Karlstad i förening med Katrlstad - Filipstadsposten

_______________________________________________________________________

Tidtabell på en Hemmans skjuts - Betingad skjuts - Gästgiveri skjuts från 4 januari 1863

Ny tidtabell kom den 13 oktober 1867

Vägens längd. 14,8 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1863  (avser fram och åter) 539 + 1373 + 1004 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Diligenspostlinje från 30 november 1865

Ny tidtabell kom den 12 oktober 1867

Vägens längd. Okänt mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) Okäntmil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 1

_______________________________________________________________________

Tidtabell på en Diligenspost linje år 1864

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) Okänt

________________________________________________________________________

Tidtabell på en Betingad skjuts från 1866

Vägens längd. 4,6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 115 mil
Utbetald skjutslega för år 1866 115,38:-

_______________________________________________________________________

Tidtabell på en Betingad skjuts och en Gästgivare skjuts från 2 april 1864

Vägens längd. 5,9 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell på en Diligenspost linje från 1867

Vägens längd. OKÄNT
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) OKÄNT
Utbetald skjutslega för år 1866 OKÄNT

____________________________

Webbsidan uppdaterad 2020-07-09

Åter till första sidan.