T I D T A B E L L E R

S Ö D E R M A N L A N D

Kommer från Postens cirkulär

Bearbetat av Skånes Makuleringsstämplar

Nils Ivar Johansson Engelholm

Fritt att använda och källan bör uppgivas

 

Tidtabell Diligenspost linje från 1862

Vägens längd. Okänd
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal Okänt
Antalet körda mil under år 1862  (avser fram och åter) Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

______________________________________________________________________

Tidtabell Diligenspost linje från  2 januari 1863

Ny tidtabell kom den 16 mars 1867 med nya tider

Vägens längd. 4,3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 2
Antalet körda mil under år 1863  (avser fram och åter) 1326 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 1

_______________________________________________________________________

Tidtabell en Betingad och Gästgiveri skjuts från 1 januari 1864

Tidtabell saknas

För Betingad - Gästgiveriskjuts

Falköping - Baltac - Hjo

Som startade den 1 januari 1864

Vägens längd. 6,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 2
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 143 + 1209 summa 1352 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell Diligenspost linje från 1 januari 1864

Diligenslinjen startade redan 1 december 1863

Ny tidtabell från 18 maj 1865 med nya tider

Vägens längd. 9,5km
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  7
Vanligen använt hästantal 3 till 4
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) 6500 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 4

_______________________________________________________________________

Tidtabell Diligenspost linje från  2 januari 1863

Ny tidtabell kom den 1 december 1865

Vägens längd. 9,3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  7
Vanligen använt hästantal 3
Antalet körda mil under år 1863  (avser fram och åter) 21494 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 4

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Betingad skjuts och en Gästgiveri skjuts från 1 januari 1863

Ny tidtabbel kom den 14 september 1866 med nya tider

Vägens längd. 1,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 182 + 184 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Betingad skjuts och en Gästgiveri skjuts från 1 januari 1863

Ny tidtabell kom den 14 septemner 1866 med nya tider

Vägens längd. 4,8 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 378 + 535 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell Diligenspost linje från  1 januari 1863

Vägens längd. 4,3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 2
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 1990 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2

_______________________________________________________________________

Tidtabell Diligenspost linje från  1 december 1866

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal Okänt
Antalet körda mil under år 1866  (avser fram och åter) Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Betingad skjuts och en Gästgiveriskjuts från  1 januari 1863

Vägens längd. 6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 678 + 575 mil

______________________________________________________________________

Tidtabell Diligenspost linje från 1 November 1862

En ny tidtabell kom den 1 decmber 1863 då med nya tidsangivelser

Vägens längd. Okänd
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 3 hästar på vintern och 2 på sommaren
Antalet körda mil under år 1862  (avser fram och åter) 1326 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2

_______________________________________________________________________

Tidtabell Betingad skjuts och Gästgivare skjuts från 1 januari 1863

Vägens längd. 4 8 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 102 + 890 totalt: 992 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell Betingad skjuts och Gästgivare skjuts från 31 Juli 1863

Vägens längd. 6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1862  (avser fram och åter) 353 + 535 totalt: 887 mil
Mellan Nyköping och Wallersta (1,3 mil) med ordinarie posten till Äs.

______________________________________________________________________

Tidtabell för Hemmansskjuts-Betingadskjuts-Gästgivareskjuts från 1 Januari 1862, den övre bilden

( Ny tidtabell kom den 31 Juli 1863, nedre bilden )

Vägens längd. 9,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) 2258 mil

Den 1 Mars 1864 drogs en del av linjen in mellan Örebro-Resta-Lännäs-Läppe-Äs.

Kvar blev den undre tidtabellen

_______________________________________________________________________

Tidtabell Hemmans skjuts - Betingad skjuts - Gästgivare skjuts från 1 april 1864

Vägens längd. 9,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) 1814 + 148 +295 mil

______________________________________________________________________

Tidtabell Diligenspost linje från 1 November 1862

Ny tidtabell kom den 1 och 30 december 1863 då med nya tidsangivelser

Notis från cirkulär 1867

Vägens längd. 13,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 2
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) 4157 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för en Betingad skjuts som startade den 1 augusti 1866

Vägens längd. 3,8 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1866 (avser fram och åter) 203 mil
Utbetald skjuts lega för 1866 167,50:- kr

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för en Diligenspost linje från den 1 november 1867

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1866 (avser fram och åter) Okänt
Utbetald skjuts lega för 1866 Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell Diligenspost linje från 1 November 1862

En ny tidtabell kom den 1 decmber 1863 då med nya tidsangivelser

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  6
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell Gästgiveriskjuts som startade den 1 januari 1863

Ny tidtabell kom den 17 mars 1867 med nya tider

Vägens längd. 1,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1863 (avser fram och åter) 419 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell Diligenspost linje startade den 1 januari 1863

En ny tidtabell kom den 1 decmber 1863 då med nya tidsangivelser

Vägens längd Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell Diligenspost linje som startade den 1 Januari 1863

En ny tidtabell kom den 1 decmber 1863 då med nya tidsangivelser

Linjen drogs in den 31 december 1863

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

_____________________________

Webbsidan uppdaterad 2020-07-09

Åter till första sidan.