T I D T A B E L L E R

S M Å L A N D

Kommer från Postens cirkulär

Bearbetat av Skånes Makuleringsstämplar

Nils Ivar Johansson Engelholm

Fritt att använda och källan bör uppgiva

 

Dvs. info om tidtabeller mm.

En Kärrpostlinje mellan Oskarshamn - Bockara drogs in den 1 april 1867

_____________________________________________________________________

Tidtabell  för start av Betingad skjuts från 1 oktober 1865

Ny tidtabell kom den 11 maj 1867  och 1 december med nya tider och antal dagar

Vägens längd. 0,8 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1865 var totalt. 276 mil
Utbetald skjutslega för 1867 219,80:-Kr

_______________________________________________________________________

Tidtabell från för en Diligenspost linje från 2 januari 1865

Vägens längd. 12,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 2
Antal mil för 1864 var totalt. 7670 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2

_______________________________________________________________________

Tidtabell för Hemmans skjuts och Betingad skjuts med start den 1 januari1866

Ny tidtabell kom den 11 maj 1867 med nya tider

Vägens längd. 2,6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1867 var totalt. 436 + 149 mil
Utbetald skjutslega för år 1867 396,81:- Kr.
Utbetald Postiljons lega för år 1867 43,50:- kr

_______________________________________________________________________

Cirkulär notis om ett rån på en Kärrpostlinje mellan Eksjö - Hvetlanda

______________________________________________________________________

Tidtabell för Betingad skjuts och Gästgivare skjuts med start den 1 Februari 1863

Ny tidtabell kom den 11 maj 1867 med nya tider och dagar

Vägens längd. 6,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 1150 + 208 mil 
Utbetald skjutslega för 1866 1127,62:- Kr

_______________________________________________________________________

Tidtabell från  1 januari 1864 och 2 juni

Ny tidtabell kom den 11 maj 1867 med nya tider

Vägens längd. 0,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt.Avser fram och åter. 104 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en vanlig post skjuts från 16  februari 1864

Vägens längd. 15,7 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 turer
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 1547 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2
Denna linjen användes följande transporter:  Posthemmans skjuts. - Betingad skjuts - Gästgiveri skjuts.

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Diligenslinje från 1 december 1863

Drogs in den 31 maj 1864

Vägens längd. 11,7 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  7
Vanligen använt hästantal 3
Antal mil för 1863 var totalt. 3453 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2

_______________________________________________________________________

En cirkulär notering om en Diligenspost linje år 1861

( Ny tidtabell kom den 1 September och en från 1 december 1863 )

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  6
Vanligen använt hästantal Okänt
Antal mil för 1864 var totalt. Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Gästgiveri skjuts från 1 Maj 1863

( Ny tidtabell kom den 1 December 1864, se nedre bilden. Även en ny tidtabell utkom 1 januari 1866 )

Vägens längd. 6,8 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 turer
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 1274 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Hemmans skjuts-Betingad skjuts och Gästgivare skjuts från 1 februari 1866

Vägens längd. 13,3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1863 var totalt. 72 + 676 + 683 mil
Utbetldt traktamente till Postiljoner för år 1865 312:-
Utbetald skjutslega för år 1865 1306,22:-

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Diligenspost från  1 September 1863

Ny tidtabell kom den 1 december 1863 då med nya tidsangivelser

Ny tidtabell kom den 1 Juni 1867 ( nederst )

Vägens längd. 16,8 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 2
Antal mil för 1863 var totalt. 5163 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 3

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Diligenspost från 30 november 1863

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal Okänt
Antal mil för 1863 var totalt. Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Diligenspost från  31 maj 1864

Vägens längd. 8 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  7
Vanligen använt hästantal 2
Antal mil för 1864 var totalt. 2912 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 3

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Diligenspost från  1 oktober 1864

Vägens längd. 4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  7 turer
Vanligen använt hästantal 2
Antal mil för 1864 var totalt. 2912 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 4

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Diligenspostlinje som startade den 1 November 1862

Vägens längd. 18,7 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 2
Antal mil för 1862 var totalt. 5667 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 5

_______________________________________________________________________

Tidtabell Diligenspost linje från 1 November 1862

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  7
Vanligen använt hästantal 2
Antal mil för 1862 var totalt. Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 1

_______________________________________________________________________

Tidtabell Diligenspost linje från 11 maj 1867

Vägens längd. 7,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 2
Antal mil för 1867 var totalt. 4524 mil
Utbetal skjutslega för år 1867 5561,40:- Kr
Utbetld Postiljons lega för år 1867 630,00:-Kr.

_______________________________________________________________________

Tidtabell Diligenspost linje från 1 februari 1864

Vägens längd. 21,9 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  7 turer på vintern  4 på sommaren
Vanligen använt hästantal 3 på vintern  2 på sommaren
Antal mil för 1864 var totalt. 6500 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 3

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Hemmans skjuts och Betingad skjuts från 1 oktober 1865

Ny tidtabell kom den 1 november 1866 och en Gästgiveri skjuts har tillkommit på linjen

Vägens längd 9,9 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 turer
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt 1923 mil. För år 1866  2052 mil 1923  + 2052 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2
Utbetald skjutslega för år 1866 1524,28:-
Utbetlt traktamente till Postiljonerna år 1866 434,25:-

_______________________________________________________________________

Tidtabell Diligenspost linje som startade under 1861

Vägens längd. 23,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3 turer
Vanligen använt hästantal 3 på vintern  2 på sommaren
Antal mil för 1862 var totalt. 7505 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 4

_______________________________________________________________________

Tidtabell Diligenspost linje från 15 februari 1864

Från 1 september 1865 kom ny tidtabell med nya tider och nya postorter

Finns yttterliggare en tidtabel från 1 Juli 1866 nya tider infördes

En tidtabell på en Kärrpostlinje kom den 1 oktober 1867

Vägens längd 9  mil.
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3 turer
Vanligen använt hästantal 3 på vintern 2 på sommaren
Antal mil för 1864 var totalt 2809 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 3

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Gästgivar skjuts från 14 februari 1864

Vägens längd. 12,8 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3 turer
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 1351 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en vanlig post skjuts och en Diligenspost linje från 1 Januari 1864

Ny tidtabell kom den 1 december 1863 och den 1 juni 1865 med nya tidsangivelser

Ny tidtabell från 1 Juli 1867 se bild 3

Samt en tidtabell för en Kärrpostlinje 1867

Vägens längd. 17,3 mil.
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 2
Antal mil för 1864 var totalt. 2179 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2
Utbetald skjutslega för år 1867 9675,68:-Kr
Utbetald Postiljons lega för år 1867 1527,00Kr

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Betingad  skjuts från 11 maj 1867

Vägens längd. 2,0 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 turer
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1867 var totalt. 416 mil
Utbetald skjutslega för år 1867 312,00:-Kr

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Hemmans skjuts/ Kärrpost linje från 1 januari 1865

Kärrpost linjen drogs in den 1 september 1866 och ersattes av en Diligenspostlinje

Ny tidtabell kom den 1 oktober 1866 och då för en Diligenspostlinje

Ny tidtabell kom den 12 maj 1867 med nya tider och dagar

Vägens längd. 5,8 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  23
Vanligen använt hästantal 2
Antal mil för 1867 var totalt. 3159 mil
Utbetald skjutslega för år 1867 3506,80:- Kr
Utbetald Postiljonslega för år 1867 628,00:- Kr

________________________________________________________________________

Tidtabell för en Gästgiviri  skjuts från 15 februari 1864

Vägens längd. 2,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 turer
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 496 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabeller för Snällposten linje som var i bruk under 1862

Ny tidtabell från 1 juni 1865 med nya tider

Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 och 4 på nya tidtabellen

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Betingad skjuts från 6 September 1885

Ny tidtabell kom den 11 maj 1867  och 1 december med nya tider och dagar

Vägens längd. 0,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4 turer
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 312 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabeller för Snällposten linje som var i bruk under 1862

Ny tidtabell från 1 juni 1865 med nya tider

Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Betingad skjuts från 1 maj 1867

Vägens längd. 1,6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 turer
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1867 var totalt. 473 mil
Utbetald skjutslega för 1867 391,64:- kr.
Går från och med maj månads början emellan Fliseryd och Staby i förening med Oskarshamn - Stabyposten.

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Diligenspost från 1 februari 1865

Ny tidtabell kom den 11 maj 1867 med nya tider

Vägens längd. 14,3
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  6
Vanligen använt hästantal 2
Antal mil för 1864 var totalt. 10752 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 4

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Diligenspost linje från 1 december 1864

Ny tidtabel kom 1 juni 1865

Vägens längd. 14,6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 2
Antal mil för 1864 var totalt. Avser fram och åter. 10752 mil

_______________________________________________________________________

idtabell för en Betingad skjuts från 1 maj 1867

Vägens längd. 3,8 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 turer
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1867 var totalt. 491 mil
Utbetald Postiljons lega för år 1867 181,50:- Kr.
Utbetald skjutslega för 1867 367,63:- kr.

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Betingad från 5 September 1864

Ny tidtabell kom den 1 maj 1867 med nya tider

Vägens längd. 3,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1 Från 1 maj 1867 2 gånger i veckan
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 119 mil
Utbetald skjuts lega för år 1867 457,87:-Kr.

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Gästgiviri  skjuts från 14 februari 1864

Vägens längd. 3,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 turer
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 735 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Betingad från 1 Juni 1867

Ny tidtabell kom den 1 maj 1867 med nya tider

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. Okänt
Utbetald skjuts lega för år 1867 Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Förenad Postb och Paket linje från 1 juni 1866

Vägens längd. 18,8 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1866 var totalt. 3848 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabeller för Snällposten linje som var i bruk under 1862

Ny tidtabell kom den 1 december 1863 med ändring av nya tider

Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2

_______________________________________________________________________

Tidtabeller för Snällposten linje som var i bruk under 1862

Ny tidtabell kom den 1 december 1863 med ändring av nya tider

Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2

_______________________________________________________________________

Tidtabeller för Betingad skjuts från 1 Juli 1866

Ny tidtabell kom den 2 december 1867 med nya tider och dagar

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 18646var totalt. 488 Mil
Utbetald skjutslega för år 1866 480,70:- Kr.

_______________________________________________________________________

En cirkulär notering om en Diligenspost linje från 1861

_______________________________________________________________________

Tidtabell Diligenspost linje från 20 januari 1864

En ny tidtabell kom den 2 december 1863 då med nya tidsangivelser

Diligenspostlinjen upphörrde den 3 Juli 1865

Ny tidtabell kom den 1  december 1876 på en kärrpostlinje

Vägens längd. 1,8 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  7
Vanligen använt hästantal 3
Antal mil för 1864 var totalt. 3453 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 3

_______________________________________________________________________

En cirkulär notering om en Diligenspost linje från 1861

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Hemmans skjuts från 1 december 1864

Ny tidtabell kom den 3  juni 1865

Vägens längd. 5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 520 mil
Mellan Asby och Hvetlanda går posten i förening med Wexiö - Hvetlanda posten.

_______________________________________________________________________

Tidtabeller för Snällposten linje som var i bruk under 1862

Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Hemmans skjuts- Betingad skjuts - Gästgivare skjuts från 1 december 1864

Ny tidtabell kom den 1 juni 1865 med nya tider

Ny tidtabell kom den 1 december 1867 med nya tider och dagar

Vägens längd. 5,8 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. Avser fram och åter. 871 + 391 + 683 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 3

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Hemmans skjuts - Betingad skjuts - Diligenspostlinje från 14 februari 1864

Ny tidtabell kom den 31 maj 1865 med ändringa av tider och linjens färdväg

Ny tidtabel för Wexiö-Ronneby-Karlskrona kom den 1 december 1867

Vägens längd. 11,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 2 resp. 1
Antal mil för 1864 var totalt. 1138 + 857 + 5283 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 3

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Posthemmans skjuts - Betingad skjuts -

Gästgivare skjuts - Deligenspostlinje från 1 december 1864

Linjen startade redan den 16 februari 1864

Ny tidtabell kom 1 juni 1865 med nya tider

Vägens längd. 12,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4 resp. 2
Vanligen använt hästantal 2 resp. 1
Antal mil för 1864 var totalt.Avser fram och åter. 553 + 850 + 471 + 4389 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 3
Intill maj månads slut kärrpost 2 gånger, efter nämnda tid kärrpost 1 gång och diligenspost 3 gånger var vecka

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Diligenspostlinje från 7 december 1867

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1867 var totalt. Okänt
Utbetald Postiljons lega för 1867 Okänt
Utbetald skjutslega för år 1867 Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Diligenspost linje från 1 juni  1865

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal Okänt
Antal mil för 1864 var totalt. Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Posthemmans skjuts från 17 februari 1864

Linjen drogs in den 1 januari 1865

Vägens längd. 3,7 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 turer
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 702 mil

Från Wernamo till Säfvarp med särskild  skjuts; därifrån till Wexiö med Halmstad - Wexiö diligensen.

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Gästgiviri  skjuts från 16 februari 1864

Ny tidtabell kom den 3 juni 1865

Vägens längd. 9,3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 och enbart 1 tur på nya tidtabellen.
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt 1063 mil
Från Nottebäcks kyrka går posten i förening med Wexiö - Hvetlandaposten

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Betingad skjuts från 16 februari 1864

Ny tidtabell från 1 maj 1865 med utökning av linjen.

Samt ny tidtabell med ändrade tider från 15 december 1866

Vägens längd. 10,6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1867 var totalt. 2711 mil
Utbetald skjutslega för år 1867 1914,44:-kr.

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Betingad skjuts  och Gästgiveri skjuts från 11 maj 1867

Vägens längd. 18,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1867 var totalt. 3500 + 366 mil
Utbetald Postiljons lega för 1867 628,50:-Kr
Utbetald skjutslega för år 1867 4456,65:-kr.

_____________________________

Webbsidan uppdaterad 2020-07-09

Åter till första sidan.