T I D T A B E L L E R

S K Å N E

Kommer från Postens cirkulär

Bearbetat av Skånes Makuleringsstämplar

Nils Ivar Johansson Engelholm

Fritt att använda och källan bör uppgivas

 

Tidtabell  för start av Gästgiveri skjuts från 4 Augusti 1863

( Ny tidtabell kom den 17 Maj 1864 )

Vägens längd. 1,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1862 var totalt. 260 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för start av Gästgiveriskjuts från 1 Augusti 1864

Vägens längd. 1,8 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  5
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 310 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för start av Gästgiveriskjuts  från 1 Juli 1864

Ny tidtabell kom den 1 december 1867 med nya tider och dagar

Vägens längd. 1,3  mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 313 mil
Utbetald skjutslega för 1867 307,84:- kr

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för start av Gästgiveriskjuts  från 1 Juli 1864

Ny tidtabell kom den 1 december 1867 med nya tider och dagar.

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för start av diligenspost linje  från 1862

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal Okänt
Antal mil för 1862 var totalt. Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för vanlig post  från  10 maj 1866

Vägens längd. 1,2 Mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1866 var totalt. 374

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Betingad skjuts från 8 december 1867

Vägens längd. 2,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1867 var totalt. 853
Utbetald skjutslega för 1867 954,80:-kr
Linjen drogs in den 31 Oktober  och ersattes av linjerna nedan.

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Kärrpost linje från 1 November 1868

Tidtab Cimbrish-Svenstorp 1868
Vägens längd. 2,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3 turer sommartid / 1 tur vintertid.
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1868 var totalt. 817
Utbetald skjutslega för 1867 1172,16 :-kr

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för start av Gästgivare skjuts från 1862

En ny tidtabell kom den 31 december 1864 med nya tider samt en Betingad skjuts.

Vägens längd. 3,6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1862 var totalt. 1232 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 1

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för en förenad post och paket linje  från  1 juni 1866

Ny tidtabell kom den 10 december 1867 med nya tider och dagar

Vägens längd. 5,7 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1866 var totalt. 1186 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för start av Betingad skjuts och Gästgivare skjuts från 5 Maj 1864

Vägens längd. 22,6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 2483  mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 8
Turerna går endast under sommartid.

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för en Betingad skjuts från 2 maj 1864

Vägens längd. 2,6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 910 mil
Utbetald skjutslega för år 1865. 570:-

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för start av diligenslinje  från 1 November 1862 och 1864

Diligenslinjen drogs in den 31 Juli 1865

Vägens längd. 5,6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  7
Vanligen använt hästantal 3 hästar på vintern  2 på sommaren.
Antal mil för 1864 var totalt 3782 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för start av diligenslinje  från 1 November 1862

En ny tidtabell kom den 22 februari 1864 och den 1 maj 1865 med ändring av tiderna

Vägens längd. 7,7  mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 2
Antal mil för 1862 var totalt. 2387 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2

_______________________________________________________________________

Tidtabell  från 1 november 1863

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  6
Vanligen använt hästantal Okänt
Antal mil för 1864 var totalt Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Betingad skjuts  och Gästgiveri skjuts från 11 maj 1867

Vägens längd. 18,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1867 var totalt 3500 + 366 mil
Utbetald Postiljons lega för 1867 628,50:-Kr
Utbetald skjutslega för år 1867 4456,65:-kr.

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för start av Betingad skjuts och Gästgivare skjuts från 1 December 1864

Den 30 Juni 1865 drogs linjen in.

Vägens längd. 10,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 2139 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för en Betingad skjuts från 1 februari 1866

Vägens längd. 10,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  6
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 1050 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2
Utbetald skjutslega för år 1865. 539,99:-

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för en Diligenspostlinje från 1866

Ny tidtabell kom den 1 december 1866 med nya tider

Vägens längd 4,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1866 var totalt 464 mil
Utbetalt traktamente för Postiljonerna år 1866 101,08:-
Utbetald skjutslega för år 1866 1227,20:-

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för start av diligenslinje  från 1 November 1862

Ny tidtabell kom den 1 januari 1863

Vägens längd. 7,7  mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 2
Antal mil för 1862 var totalt. 2433 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2

_______________________________________________________________________

En cirkulär notering på en Diligenspost linje år 1861

Den 1 maj 1865 utökades antalet turer till 4 gånger per vecka.

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för start av diligenslinje  från 1 November 1862

Ny tidtabell kom den 1 oktober 1867

Vägens längd. 12,3  mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 2 hästar på sommaren  3 på vintern
Antal mil för 1862 var totalt. 3961 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för start av diligenslinje  från  1861

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 2
Antal mil för 1862 var totalt. Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för start av Betingad skjuts från 1 December 1864

Ny tidtabell från 1 juni 1865 med nya tider

Ny tidtabell kom den 1 oktober 1867 med nya tider och dagar

Vägens längd 2,6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt 391 mil
Mellan Kristianstad - Fjelkinge 1 mil. Resterande gick med Karlskrona -Kristianstads diligensen

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för start av Hemmansskjuts med start den 1 Maj 1863

( Ny tidtabel kom den 10 Juni 1864, se nedre bilden )

Vägens längd. 3,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 338 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för start av diligenslinje  2  Maj 1863

( Ny tidtabell kom den 10 Juni 1864, se nedre bilden )

Vägens längd 3,6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 2
Antal mil för 1864 var totalt 2496 mil avser år 1886
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för start av Kärrpost linje från  1 December 1864

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  Okänt
Vanligen använt hästantal Okänt
Antal mil för 1862 var totalt. Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för start av diligenslinje  från  1 Augusti 1864

Vägens längd Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal Okänt
Antal mil för 1862 var totalt Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för start av en Betingad skjuts från 3 februari 1866

Del av linjen mellan Ystad - Hörby drogs in den 1 september 1866

Vägens längd. 5.5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1862 var totalt 476 mil
Utbetlt traktamente  för Postiljonen år 1865. 577,50:-
Utbetald skjutslega för år 1865 945,35:-

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Diligenspost linje från 4 oktober 1866

Vägens längd. 4,3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2    Från Oktober blev det 3 turer
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1866 var totalt. 1130 mil
Utbetlt traktamente  för Postiljonen år 1866. 101,80:-
Utbetald skjutslega för år 1866 1227,20:-

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för start av diligenslinje  1 Maj 1863

Ny tidtabel från 1 januari med nya tider

Diligens linjen drogs in den 30 Maj 1867

Vägens längd. 6,8 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  7
Vanligen använt hästantal 3
Antal mil för 1863 var totalt. (avser fram och åter) 4459 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 3

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för start av diligenslinje  från 2 Maj 1863

( Ny tidtabell kom den 10 Juni 1864, se nedre bilden

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal Okänt
Antal mil för 1862 var totalt. Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för  en förenad post och paket linje från 3 juni 1866

Ny tidtabell kom den 1 oktober 1867 med nya tider och dagar

Vägens längd. 4,7 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1866 var totalt. 978 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell  för  en förenad post och paket linje från 2 juni 1866

Vägens längd. 3,2 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1866 var totalt. 666 mil

_______________________________________________________________________

J Ä R N V Ä G S P O S T B E F O D R A N

_____________________________

Webbsidan uppdaterad 2021-05-15

Åter till första sidan.