T I D T A B E L L E R

Ö S T E R G Ö T L A N D

Kommer från Postens cirkulär

Bearbetat av Skånes Makuleringsstämplar

Nils Ivar Johansson Engelholm

Fritt att använda och källan bör uppgivas

 

Tidtabell på Gästgiveriskjuts från 15 Augusti 1864

En ny tidtabell kom den 1 december 1863 och 1866 då med nya tidsangivelser

Vägens längd. 0,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad 
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 313 mil  (Avser fram och åter)

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Gästgiveriskjuts från 21 December 1864

Vägens längd. 6,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad 
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 1274 mil
Transporten fortsatte från Säby - Boxholm med Linköping-Hvetlandaposten

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Diligenslinje från 21 Februari 1864

Vägens längd. 9,3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  7
Vanligen använt hästantal 3 till 4 hästar
Antal mil för 1864 var totalt 7138 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Diligenslinje från 1 Maj 1863

Från 1 Maj 1864 blev det nya tider på Dilgenslinjen, se nedersta bilden

Ny tidtabell kom den 1 november 1867 med nya tider och dagar

Vägens längd. 12,6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  7 på vintern och 3 på sommaren
Vanligen använt hästantal 3 på vintern och 2 på sommaren
Antal mil för 1864 var totalt. 6500 mil
Antal Postiljoner på färden. 3

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Hemmans skjuts - Betingad skjuts - Gästgivare skjuts från 1 Maj 1863

( Tidtabellen ändrades från 1 December 1864 se nedre bilden )

31 december 1866 drogs Diligenslinjen in mellan Linköping - Eksjö.

Vägens längd. 14,6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 2655 + 162 + 126  = totalt 2940 mil
Antal Postiljoner på färden. 2

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Diligenspost linje från 14 februari 1864

Ny tidtabell kom den 1 juni 1867 med nya tider och dagar

Vägens längd. 23 3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 3 hästar på vintern och 2 på sommaren.
Antal mil för 1864 var totalt. 7505 mil
Antal Postiljoner på färden. 4

_______________________________________________________________________

Tidtabell på diligenspost linje från 11 maj 1867

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal Okänt
Antal mil för 1864 var totalt. Okänt
Antal Postiljoner på färden. Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell på  Betingad och Gästgivare skjuts från 1 November  1855

Ny tidtabell kom den 3 december 1863 då med nya tider

Vägens längd. 11,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 2321 mil
Antal Postiljoner på färden. 1

_______________________________________________________________________

Tidtabell på  vanlig post från 1 December 1864

Vägens längd. 9 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 2224 mil
Antal Postiljoner på färden. 2

_______________________________________________________________________

Tidtabell på  vanlig post från 1 Juli 1864

Vägens längd. 5,7 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 1223 mil
Antal Postiljoner på färden. 1

_______________________________________________________________________

Tidtabell på  Gästgivare skjuts från 1 november 1862

Ny tidtabell från 2 mars 1863

Ny tidtabell från 24 juli 1867

Vägens längd. 2,3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 468 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell på  en Diligenspostlinje från  3 Juli 1866

Ny tidtabel kom den 11 maj 1867 och 1 december med nya tider.

Detta var en enskild Diligenspostlinje så info saknas.

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  Okänt
Vanligen använt hästantal Okänt
Antal mil för 1866 var totalt. Okänt
Utbetald skjutslega. 126.01: kr

_______________________________________________________________________

Tidtabell på  en Diligenspostlinje från  1 november 1866

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  Okänt
Vanligen använt hästantal Okänt
Antal mil för 1866 var totalt. Okänt
Utbetald skjutslega. Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell på  Betingad skjuts från 1 November 1862

Ny tidtabell med nya tider kom den 1 december 1863

Linjen drogs in den 1 januari 1865

Vägens längd. 1,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 157 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell på  Hemmansskjuts från 1 November 1862

Ny tidtabel kom den 1 december 1863 med nya tider.

Ny tidtabell kom den 25 augusti 1865 på en Diligenspostlinje med nya tider och nya antal turer.

Vägens längd. 12,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 2733 mil
Antal Postiljoner på färden. 2

_______________________________________________________________________

Tidtabell på en Diligenspostlinje från 1 januari 1866

Ny tidtabell kom den 11 maj 1867 med nya tider och dagar

Vägens längd. 8,7 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 2
Antal mil för 1864 var totalt. Avser fram och åter. 5556 mil
Utbetald skjutslega för 1867 5856,23:-kr.
Utbetld  Postiljons lega för 1867 626,00:- Kr.
Posthemmans skjutsen mellan Linköping - Eksjö drogs samtidigt in.

_______________________________________________________________________

Tidtabell på en Diligenspostlinje från 1 november 1866

Ny tidtabell kom den 11 maj 1867 med nya tider och dagar

Vägens längd. 9,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 gånger om sommaren 4 på vintern
Vanligen använt hästantal 2
Utbetald skjutslega för 1867 7169,20:- Kr.
Utbetld Postiljonslega för 1867 640:- kr.

_______________________________________________________________________

Tidtabell på en Betingad skjuts från 1 januari 1864

Ny tidtabell kom den 11 maj 1867 med nya tider.

Vägens längd. 1 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  6 turer på sommarnen 1 på vintern
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1867 var totalt. Avser fram och åter. 624 mil
Utbetald skjutslega för år 1867 478,40:-kr

_____________________________

Webbsidan uppdaterad 2020-07-09

Åter till första sidan.