T I D T A B E L L E R

Ö L A N D

Kommer från Postens cirkulär

Bearbetat av Skånes Makuleringsstämplar

Nils Ivar Johansson Engelholm

Fritt att använda och källan bör uppgivas

 

Tidtabell på Hemmans skjuts och Betingad skjuts fråm 1 oktober 1865

Vägens längd. 9,9 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 turer
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1862  (avser fram och åter) 1923 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2

_______________________________________________________________________

Tidtabell på en Diligenspost linje fråm 1 novemner 1867

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1862  (avser fram och åter) Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Hemmans skjuts fråm 1 oktober 1865

Ny tidtabell kom den 1 november 1866

Det har då tillkommit en Betingad skjuts och en Gästgivare skjuts

Vägens längd. 13,7 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1862 och 1866 (avser fram och åter) 1397 mil
Utbetld skjutsleda för år 1866 693,16 :-

_____________________________

Webbsidan uppdaterad 2020-07-09

Åter till första sidan.