T I D T A B E L L E R

N O R R B O T T E N

Kommer från Postens cirkulär

Bearbetat av Skånes Makuleringsstämplar

Nils Ivar Johansson Engelholm

Fritt att använda och källan bör uppgivas

 

Tidtabell på en Gästgivareskjuts från 30 oktober 1863

Vägens längd. 18,5  mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1863  (avser fram och åter) 2 652 mil

______________________________________________________________________

Tidtabell på en Gästgivareskjuts från 30 oktober 1863

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1863  (avser fram och åter) Okänt

_____________________________

Webbsidan uppdaterad 2020-07-09

Åter till första sidan.