T I D T A B E L L E R

N Ä R K E

Kommer från Postens cirkulär

Bearbetat av Skånes Makuleringsstämplar

Nils Ivar Johansson Engelholm

Fritt att använda och källan bör uppgivas

 

Tidtabell på diligenslinjen  med start den 1 November 1862

Ny tidtabel kom den 30 november 1863 med nya tider och utökning av linjen

Linjen drogs in den 31 december 1863

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell på diligenslinjen  med start den 1 November 1862

Ny tidtabel kom den 1 december 1863 med nya tider och utökning av linjen.

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell för Hemmanskjuts - Betingad skjuts - Gästgivare skjuts år 1864

Ny tidtabell kom den 1 Juli 1866

Vägens längd. 9 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 2224 mil  (Avser fram och åter)
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2
Utbetald skjutslega för år 1866 1,265.15:- Kr
Utbetalt traktamente till Postiljonerna år 1866 624:- kr

________________________________________________________________________

Tidtabell för Hemmanskjuts - Betingad skjuts - Gästgivare skjuts år 1864

Ny tidtabell kom den 1 Juli 1866

Vägens längd. 5,7 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 1223 mil  (Avser fram och åter)
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 1

_______________________________________________________________________

Tidtabell på diligenslinjen  med start den 1 November 1862

Ny tidtabell utkom den 1 december 1863 med ändrade tider

Vägens längd. 9 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 2
Antal mil för 1862 var totalt. 2808 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2

_______________________________________________________________________

Tidtabell för Diligenspost 1866

Vägens längd. 9,6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3 på vintern och 2 på sommaren.
Vanligen använt hästantal 2
Antal mil för 1866 var totalt. 5655 mil  (Avser fram och åter)
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2
Utbetald skjutslega för år 1866 6,142:90:-kr
Utbetalt traktamente till Postiljonerna år 1866 1,363:- kr.

_______________________________________________________________________

Tidtabell för Betingad skjuts - Gästgivare skjuts år 1864

Vägens längd. 5,9 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 1735 mil  (Avser fram och åter)
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 1

_______________________________________________________________________

Tidtabell för Vanlig Post från 1  december 1866

Ny tidtabell kom den 14 Juni 1867 och 18 november med nya tider och dagar

Vägens längd. 6,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 1352mil  (Avser fram och åter)

_______________________________________________________________________

Tidtabell för Hemmanskjuts - Betingad skjuts - Gästgivare skjuts år 1862

En ny tidtabell kom den 1 december 1863 då med nya tidsangivelser.

Vägens längd. 8 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. 1668 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2

_______________________________________________________________________

Tidtabell för Gästgivare skjuts år 1862

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell för Gästgivare skjuts år 1862

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt. Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell för Gästgivare skjuts år 1862

Ny tidtabell kom den 1 december 1863 med nya tider och utökning av linjen.

Vägens längd. 9 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  6
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1863 var totalt. 2224 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2

_______________________________________________________________________

Tidtabell för Gästgivare skjuts år 1862

Ny tidtabell kom den 1 december 1863 med nya tider och utökning av linjen

Vägens längd Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  6
Vanligen använt hästantal 1
Antal mil för 1864 var totalt Okänt
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen Okänt

_____________________________

Webbsidan uppdaterad 2020-07-09

Åter till första sidan.