T I D T A B E L L E R

J Ä M T L A N D

Kommer från Postens cirkulär

Bearbetat av Skånes Makuleringsstämplar

Nils Ivar Johansson Engelholm

Fritt att använda och källan bör uppgivas

 

Tidtabell för Gästgiveri skjuts från 1 Mars 1863

Ny tidtabell kom den 13 augusti 1867

Vägens längd. 18,6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1862  (avser fram och åter) 3332 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 4

______________________________________________________________________

Tidtabell för Gästgivareskjuts från 5 november 1863

Vägens längd. 11,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1863  (avser fram och åter) 676 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell för Diligensposten från 1 Juli1864

Vägens längd. 17,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4 gånger
Vanligen använt hästantal 2
Antalet körda mil under år 1862  (avser fram och åter) 3857 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 6

______________________________________________________________________

Tidtabell för en Betingar skjuts och Gästgivare skjuts från 1 januari 1866

Vägens längd. 21,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1862  (avser fram och åter) 1479 + 237 mil
Utbetald skjutslega för år 1866. 1403,35:-
Går mellan Östersund och Österåsen förenad med Östersund - Skellefteå Posten.

______________________________________________________________________

Tidtabell för en Betingar skjuts / Hemmans skjuts och Gästgivare skjuts från 19 maj 1867

Vägens längd. 40,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1866 (avser fram och åter) 2821 + 254 + 1157 mil
Utbetald skjutslega för år 1866. 3548,37:- Kr

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Betingar skjuts  och   Gästgivare skjuts från maj 1867

Vägens längd. 13,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1866 (avser fram och åter) 787 + 377 mil
Utbetald skjutslega för år 1866. 1204,33:- Kr
Utbetd Postiljonslega  för år 1866 150,00:- kr

_____________________________

Webbsidan uppdaterad 2020-07-09

Åter till första sidan.