P O S T D I L I G E N S E R

 

Här en utförlig beskrivning om Postdiligens linjer och ersättningar mm.

 

Info från cirkulär år 1867

Webbsidan uppdaterad  2020-07-09

Åter till första sidan.