T I D T A B E L L E R

H Ä R J E D A L E N

Kommer från Postens cirkulär

Bearbetat av Skånes Makuleringsstämplar

Nils Ivar Johansson Engelholm

Fritt att använda och källan bör uppgivas

 

Tidtabell för Gästgiveri skjuts från 1 augusti 1864

Bild saknas på tidtabellen
Vägens längd. 1,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 gånger
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1862  (avser fram och åter) 312 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen  

_____________________________

Webbsidan uppdaterad 2020-07-09

Åter till första sidan.