T I D T A B E L L E R

H Ä L S I N G L A N D

Kommer från Postens cirkulär

Bearbetat av Skånes Makuleringsstämplar

Nils Ivar Johansson Engelholm

Fritt att använda och källan bör uppgivas

 

Tidtabell för en Betingad skjuts från 1 januari 1877

Vägens längd. 3,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1 gång enbart var 14 dag.
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 65 mil
Utbetald skjutslega för år 1876 70,40:- kr

_______________________________________________________________________

Ny tidtabel kom den 16 maj 1867 understa bilden

Vägens längd. 10,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 872 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell för Hemanns skjuts / Betingad skjuts / Gästgiveri skjuts från 16 maj 1867

Ny tidtabbel kom den 17 Juni 1867 med nya tider

Vägens längd. 13 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 1105 + 39 + 208 mil
Utbetald skjutslega för år 1866 1133,29:- kr

_______________________________________________________________________

Tidtabell för  Betingad skjuts och Gästgivare skjuts från 1 oktober 1865

Ny tidtabell kom den 16 maj 1867 undre bilden

Vägens längd. 5,3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 546 mil

_____________________________

Webbsidan uppdaterad 2020-07-09

Åter till första sidan.