T I D T A B E L L E R

H A L L A N D

Kommer från Postens cirkulär

Bearbetat av Skånes Makuleringsstämplar

Nils Ivar Johansson Engelholm

Fritt att använda och källan bör uppgivas

 

Tidtabell för Gästgiveri skjuts från 1 Juli 1864

Vägens längd.  ? mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4 gånger
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) ??  mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 1

_______________________________________________________________________

Tidtabell för Diligenspostlinje från 31 maj 1865

Ny tidtabell kom den 1 december 1867 med nya tider och dagar

Vägens längd. 12,3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 2
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) 7670 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2

_______________________________________________________________________

Tidtabell för Hemmans skjuts/ Betingad skjuts/ Gästgiveri skjuts från 16 februari 1864

Linjen drogs in den 1 januari 1865

Vägens längd. 15,7 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) 1547 + 1291 + 371 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2

_______________________________________________________________________

Tidtabell Diligenspost linje från 1 januari 1863

Vägens längd. 1,3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 392 mil

___________________________

Webbsidan uppdaterad 2020-07-09

Åter till första sidan.