T I D T A B E L L E R

G Ä S T R I K L A N D

Kommer från Postens cirkulär

Bearbetat av Skånes Makuleringsstämplar

Nils Ivar Johansson Engelholm

Fritt att använda och källan bör uppgivas

 

Tidtabell för Gästgivare skjuts från 1 april 1863

Ny tidtabell kom den 1 april 1865 med nya tider

Ny tidtabel kom den 15 maj 1867 med nya tider och dagar

Vägens längd. 5,3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) 585 mil

________________________________________________________________________

Tidtabell för vanlig  post från 1 September 1864

Ny tidtabell kom den 13 juli 1867

Vägens längd. 5,3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 gånger
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) 1208 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 1

________________________________________________________________________

Tidtabell för betingad skjuts från 1 juli 1864

Ny tidtabell kom den 1 december 1864 med nya tider.

Linjen drogs in den 1 januari 1865

Ny linje inrättades den 22 september 1866

Ny tidtabel kom den 1 november 1867 med nya tider och dagar

Vägens längd. 23,2 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4 gånger
Vanligen använt hästantal 1 till 2 hästar beroende på vädret.
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 4 971 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 3

________________________________________________________________________

Tidtabell för diligensposten från 14 Maj 1864

Vägens längd. 10,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  7 gånger på vintern  och 3 på sommaren
Vanligen använt hästantal 3 på vintern och 2 på sommaren
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) 4021 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 4

________________________________________________________________________

Tidtabell för Gästgivare skjuts från 1 november 1864

Ny tidtabell kom den 1 april 1865 med nya tider

Ny tidtabell kom den 11 maj 1867 med nya dagar och tider

Vägens längd. 5,3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) 513 mil

________________________________________________________________________

Tidtabell för en Betingad skjuts från 1 april 1865

Ny tidtabell kom den 31 augusti 1867   med uppgift att turen går bara Lördag och Tisdag

Vägens längd. 3,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) 364 mil

________________________________________________________________________

Tidtabell för en Betingad skjuts och Gästgivare skjuts från 1 november 1864

Vägens längd. 9 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) 124 + 923 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 1

________________________________________________________________________

Tidtabell för Betingad skjuts och Gästgivare skjuts med start 1 Februari 1863

Ny tidtabell  kom den 15 maj 1867, understa bilden

Vägens längd. 2 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) 416 mil

_____________________________

Webbsidan uppdaterad 2020-07-09

Åter till första sidan.