T I D T A B E L L E R

D A L A R N A

Kommer från Postens cirkulär

Bearbetat av Skånes Makuleringsstämplar

Nils Ivar Johansson Engelholm

Fritt att använda och källan bör uppgivas

 

Tidtabell för Betingad skjuts  med start den 3 Februari 1863

Tidtabellen från 1 januari 1866 är en Gästgivare skjuts (undre bilden)

Vägens längd. 3,6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) 761 mil
Utbetald skjutslega för 1866 och avser Gästgiveri skjutsen. 667,42:-Kr.

________________________________________________________________________

Tidtabell för en Betingad skjuts  från 1 april 1866

Ny tidtabell kom den 8 mars 1867 med nya tider

Vägens längd. 11,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1865 (avser fram och åter) 2483 mil
Utbetald skjutslega. 2534,44:- Kr.

________________________________________________________________________

Tidtabell för Hemmanns skjuts - Betingad skjuts - Gästgivare skjuts från 1 September 1863

Vägens längd. 5,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) 552 + 435 + 221 = totalt 1205 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 1
Från Storvik med särskild skjuts.

________________________________________________________________________

Tidtabell för Betingad skjuts  från februari 1863 och 15 februari 1868

Vägens längd. 1,2 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) 312mil
Utbetald skjutslega för år 1867 410,28:-kr

________________________________________________________________________

Tidtabell för Kärrpost linje från 1 januari 1866

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  Okänt
Vanligen använt hästantal Okänt
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) Okänt

________________________________________________________________________

Tidtabell för Kärrpost linje från 1 januari 1866

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  Okänt
Vanligen använt hästantal Okänt
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) Okänt

________________________________________________________________________

Tidtabell för Diligenspost från 1 januari 1866

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  Okänt
Vanligen använt hästantal Okänt
Antalet körda mil under år 1864 (avser fram och åter) Okänt

________________________________________________________________________

Tidtabell för Betingad skjuts från 15 februari 1868

Vägens längd. 4,2 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1867 (avser fram och åter) 936 mil
Utbetald skjutslega för år 1867 964,08:-kr

____________________________

Webbsidan uppdaterad 2020-07-09

Åter till första sidan.