T I D T A B E L L E R

B O H U S L Ä N

Kommer från Postens cirkulär

Bearbetat av Skånes Makuleringsstämplar

Nils Ivar Johansson Engelholm

Fritt att använda och källan bör uppgivas

En cirkulär notering om en Diligenspost linje år 1861

_______________________________________________________________________

Tidtabell på en nystartad Diligenspostlinje år 1862

Ny tidtabell kom den 1 december 1866

Ny tidtabell kom den 1 Juni 1867

Enligt cirkulär från 1867 skulle Diligenslinjen Göteborg - Wenerstbog dras in den 31 Maj 1867

Vägens längd. 9,5  mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3
Vanligen använt hästantal 2
Antalet körda mil under år 1862  (avser fram och åter) 2724 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 8

_______________________________________________________________________

Tidtabell på diligenslinjen Göteborg - Helsingborg  1 November 1862 och 5 maj 1864

Vägens längd. 22, 8  mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  7 gånger på vintern och 4 på sommaren.
Vanligen använt hästantal 3 hästar på vintern och b2 på sommaren.
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 12675 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 8

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Betingad skjuts från 3 december 1867

Vägens längd. 2,8 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Utbetalt belopp för skjutslegan 1867 79,68:- kr.
Utbetald Postiljonslega för år 1867 56:- Kr
Antalet körda mil under år 1867  (avser fram och åter) 86 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Betingad skjuts och Hemmans skjuts från 1 november 1867

Vägens längd. 2,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2på dommaren 3 på vintern
Vanligen använt hästantal 1
Utbetalt belopp för skjutslegan 1867 489,40:- kr.
Utbetald Postilöjonslega för år 1867 160,50:- Kr
Antalet körda mil under år 1867  (avser fram och åter) 108 + 572 Mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Hemmans skjuts från 31 oktober 1867

Ny tidtabell kom den 1 december 1867

Vägens längd. 2,6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1867  (avser fram och åter) 546 mil
Utbetalt belopp för skjutslegan 1867 283,50:- kr.

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Hemmans skjuts från   1 Maj 1866

Vägens längd. 18,2 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1 häst på vintern och 2 på sommaren.
Antalet körda mil under år 1866  (avser fram och åter) 4844 Mil
Utbetalt belopp för skjutslegan 1866 2,415,08 kr.

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Hemmans skjuts - Betingad skjuts - Gästgivare skjuts från 29 mars 1865

Ny tidtabell kom den 28 mars 1866

Vägens längd. 19,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3 gånger på vintern och 2 på sommaren.
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 519 + 3790 + 652 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 4

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Hemmans skjuts från 31 oktober 1867

Vägens längd. 8,6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1 häst på vintern och 2 på sommaren.
Antalet körda mil under år 1866  (avser fram och åter) 2041 mil
Utbetalt belopp för skjutslegan 1866 1131,13:- kr.
Utbetald Postiljonslega för år 1867 495:- kr

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Gästgiveri skjuts Grebbestad - Hede  1 augusti 1864

Ny tidtabell kom den 8 Augusti  och 1 november 1867

Vägens längd. 1,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 gånger
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 66 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Hemmans skjuts från år 1862

Ny tidtabell kom 17 december 1865

Vägens längd. 2,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  5 gånger
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 572 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2
Går del av året 2 gånger, övriga delen av året 3 gånger i veckan.

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Hemmansskjuts från 1 Maj 1866

Fortskaffas med Kungelf - Strämstads posten på vägen från Kungelf till Stora Höga,

samt från Håby och Hackebol till Kungelf

Vägens längd. 2,8 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 gånger
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1866  (avser fram och åter) 546 mil
Utbetald skjutslega för år 1866 283,90 kr.

_______________________________________________________________________

Tidtabell på   en Betingad skjuts från år 1866

Vägens längd. 1,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1866  (avser fram och åter) 28 mil
Utbetald skjutslega för 1866 16,00:-

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Gästgiveri skjuts från år 1862

Ny tidtabell kom den 8 Augusti 1867

Vägens längd. 0,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 gånger
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 312 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 3

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Gästgiveri skjuts Uddevalla - Svinesund  från år 1862

Ny tidtabell från 1 februari 1865

Vägens längd. 0,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 gånger
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 66 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 3

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Paketpost linje från 1 februari 1865

Linjen upphörde den 31 mars 1865

Ny tidtabel kom den 1 december 1867 med nya tider och dagar

Vägens längd. 8,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 2
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 404 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 1

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Gästgiveri skjuts från år 1862

Ny tidtabell kom 2 december 1865

Ny tidtabell kom 8 augusti 1867

Vägens längd. 1,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2 gånger
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 312 mil

_______________________________________________________________________

Tidtabell på en Hemmans skjuts och Betingad skjuts från  6 november 1864

Och ny tidtabell från 1 februari 1865

(Går mellan Uddevalla Å ena sidan och Foss Westergården och Håby andra sidan.)

Ny tidtabell kom den 8 Augusti 1867

Vägens längd. 3,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 1118 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 1

_______________________________________________________________________

Tidtabell på  Hemmanns skjuts - Betingad skjuts - Gästgiveri skjuts från 1863

Ny tidtabell kom den 2 januari med ändrade tider

Vägens längd 12,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 1275 + 45 + 1560 = totalt 2880 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2
Mellan Uddevalla och Wenersborg med diligensen Wenersborg - Wårgårda

_______________________________________________________________________

Tidtabell på en Betingad skjuts från 1 november 1867

Ny tidtabell kom den 1 december 1867 med ändring av linjen

Vägens längd. 1,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1867 (avser fram och åter) 364 mil
Utbetald skjutslega för år 1867 226,00:- Kr

_______________________________________________________________________

Tidtabell på en Betingad skjuts från 1867

Ny tidtabel kom den 1 december 1867 med nya tider och dagar

Vägens längd. 0,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4 på sommaren och 6 på vintern
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1867 (avser fram och åter) 297 mil
Utbetald skjutslega för år 1867 305,91:- Kr

_______________________________________________________________________

Tidtabell på Diligenspost linje från 1 januari 1863

Diligenspost linjen drogs in den 31 Maj 1867

Vägens längd. 2,6 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  4
Vanligen använt hästantal 2
Antalet körda mil under år 1863 (avser fram och åter) 4110 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 2
Mellan Uddevalla och Wenersborg med diligensen Wenersborg - Wårgårda

____________________________

Webbsidan uppdaterad 2020-07-09

Åter till första sidan.